REGISTRACE UKONČENY

27.09.2018

Kapacita naplněna. Velice nás těší váš zájem o služby ordinace LaDentika.

ZÁKONNÉ NÁLEŽITOSTI UKONČENÍ PŘÍJMU NOVÝCH PACIENTŮ:

Nepřijímáme nové pacienty v souladu se zněním paragrafu 48, odst. (1) bodu a)

zákona č. 372/2011 Sb., tj. Zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování.